Logo texelsecourant.nl
Blogs

De Koog is Den Hoorn niet

  Column

De beddenkwestie, er is al veel over gezegd en geschreven. Deze week nam de gemeenteraad, onder aanvoering van de PvdA, het besluit om nog maar eens heel goed te kijken naar de laatste vierhonderd te vergeven bedden. De PvdA stelde zelfs voor om ze te schrappen. Een wijs besluit in mijn ogen.

Het schrappen van de vierhonderd bedden betekent namelijk niet dat deze recreatieve slaapplaatsen nooit meer vergeven worden. De complete verantwoordelijkheid verschuift in de opzet van de PvdA van het college naar de raad. De partij stelt voor dat ieder ingediend voorstel individueel door de raad behandeld zal worden. Een uitstekend idee. De ene situatie is immers de andere niet en de ene plaats heeft behoefte aan andere zaken dan de andere. Waar een hotel in De Koog juist een startsein kan zijn voor verdere ontwikkelingen, is het voor Den Hoorn wellicht beter om niet meer bedden te planten. Door de plannen individueel te toetsen kan met meer facetten rekening gehouden worden. Dit houdt je tegen wanneer je deze beslissingen afhankelijk maakt van vooraf vastgestelde regels in de Beleidsnota Verblijfsrecreatie. Texel is gebaat bij maatwerk.

Le Berry in De Koog, al jaren een troosteloze aanblik op de hoek van de Badweg en de Nikadel. Het slopen van dit niet te redden pand en het realiseren van een mooi fris hotel, is het begin van een verbetering van het dorp. Het kan andere ideeën voor Werken aan De Koog (onderdeel Planet Texel) een enorme boost geven. Als er één schaap over de dam is volgen er immers meer. De Koog is bovendien een toeristenbolwerk en die slaapplaatsen zijn in de zomer niet overbodig. Het plan had de pech dat het tegelijk viel met het culturele centrum in Den Hoorn. Er was hier zoveel weerstand tegen, dat ook de raad zich achter de oren ging krabben. In de huidige situatie is het lastig om het ene plan goed te keuren en het andere niet. Daarom zijn alle ingediende plannen in de ijskast gezet. Naast bovengenoemde plannen zijn dat het zorghotel aan de Pelikaanweg en een hotel in De Cocksdorp. De situatie in De Cocksdorp is vergelijkbaar met die van De Koog. Ondanks dat de Kikkertstraat de afgelopen jaren flink is opgeknapt, zitten de inwoners van het dorp in hun maag met het gapende gat dat ontstaan is na de verhuizing en de daaropvolgende sloop van het oude pand van de Plus. Ik weet niet of een hotel de oplossing is, maar alles is beter dan het gat van nu. Dat Den Hoorn geen behoefte heeft aan een cultureel beddenparadijs snap ik dan weer wel. 

Volgens de gemeenteraad moeten er hoge criteria gesteld worden aan nieuwe innovatieve slaapplaatsen en ik denk dat iedereen het hiermee eens is. De laatste plaatsen kun je maar één keer vergeven en blijven bouwen is geen optie. Door ieder besluit apart naar de raad te brengen, neemt de nauwkeurigheid toe. Bovendien voorkomt het dat er zoveel protest komt dat ieder plan bij voorbaat door clubs als Tien voor Texel gedwarsboomd wordt. Ik denk dat Tien voor Texel zich niet zo druk had gemaakt wanneer het enkel om De Koog ging. Niet iedere vernieuwing is gevaarlijk en goede ideeën kunnen leiden tot vooruitgang. Dus beste gemeenteraad, volgens mij hebben jullie woensdag een wijs besluit genomen. Ga bij deze precaire situatie niet over één nacht ijs. Tem de goudkoorts, zoals Remko van de Belt de jacht op de bedden noemde, en schep een landschap waarin de laatste bedden met verstand verdeeld worden. Succes!

Job Schepers

De blogs worden geschreven op persoonlijke titel en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Reageer onder het artikel of stuur mij een mail. Ik zal proberen op iedereen te reageren. 

Koppiestiêd op Texel
Voorziet de website wekelijks van een blog over wat er speelt op Texel.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:Reageren!