Logo texelsecourant.nl
Compost.
Compost. (Foto: Aangeleverd)

"Compost van HVC bevat plastic"

Compost van de Huisvuilcentrale bevat plastic dat bij gebruik van de compost in de omgeving terecht kan komen.

Dat komt naar voren uit onderzoek van mediapartner NH Nieuws. De Huisvuilcentrale levert aan minstens negentien gemeenten in Noord-Holland compost waaronder ook Texel.

Volgens NH Nieuws komt het plastic onder meer in perken en plantsoenen terecht als de compost daar wordt gebruikt. Het kan ook bij mensen in de tuin komen als gemeenten de compost gratis weggeven voor gebruik.

De HVC (in Purmerend) geeft bij NH aan dat er inderdaad plastic in compost terecht kan komen als mensen thuis plastic gooien bij het GFT-afval waar compost van wordt gemaakt.

Bij de gemeente Texel zijn geen klachten over plastic in compost bekend. "We zijn met de HVC in goed overleg over de kwaliteit van de compost die naar Texel komt. Ook op de algemene aandeelhoudersvergadering van de HVC waarin vertegenwoordigers zitten van de gemeente worden dit soort zaken altijd goed besproken."

De gemeente doet wel een oproep om geen plastics, steen en glas in de GFT-bak te gooien. Op de site van NH Nieuws blijkt dat sommige gemeenten zijn gestopt met het verstrekken van compost van de HVC, een hoop andere gemeenten gaan ermee door.

Volgens de gemeente doet de HVC er alles aan om een goede kwaliteit compost te maken. Over het algemeen wordt in maart en april bij De Hamster in Oudeschild gratis compost van de HVC verstrekt aan Texelaars die daar belangstelling in hebben. Daar is altijd veel belangstelling voor. Als mensen vragen hebben over de compost kunnen ze bij de HVC terecht.

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA), die op Texel woont, heeft aangekondigd Kamervragen over de aanwezigheid van plastic in compost te gaan stellen. Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) gaat eveneens Kamervragen stellen aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgens de wet mag er overigens een kleine hoeveelheid plastic in compost zitten. Per duizend kilo compost is maximaal vijf kilo glas, steen of plastic toegestaan.

Keurcompost, een certificaat van de Vereniging Afvalbedrijven, hanteert strengere eisen en maakt een onderscheid in een C-, B- en A-categorie. "In C mag 2 kilo plastic per 1000 kilo zitten, in B 1 kilo per 1000 kilo en in A 0,5 kilo per 1000 kilo."

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het beheer van paden op de Hoge Berg door middel van schapenbegrazing is een goed idee.Reageren!