Logo texelsecourant.nl
Archieffoto GVO 2017
Archieffoto GVO 2017 (Foto: GVO)

GVO in zwaar weer

De Gymnastiek Vereniging Oosterend  (GVO) zit al geruime tijd zonder trainer. Het gevolg daarvan is dat er al gedurende langere tijd geen gymlessen meer gegeven kunnen worden in Oosterend. Twee jaar lang heeft het bestuur van GVO  stad en land afgezocht, op zoek naar een nieuwe trainer. Helaas tevergeefs.

Een gymvereniging is eigenlijk niet weg te denken uit een dorp als Oosterend. Wie heeft er niet zijn eerste sportieve stappen gezet bij een gymvereniging? Echter als er op korte termijn niets verandert dreigen de gymlessen voorgoed uit Oosterend te verdwijnen. En dat is iets wat niemand in Oosterend wil.

Aan animo om lid te worden en te zijn ontbreekt het niet. Jong en oud betreuren het dat er momenteel geen gymlessen gegeven worden. Maar er valt geen ijzer met handen te breken.

Tijdens een algemene ledenvergadering op dinsdag 19 maart nodigt het bestuur van GVO alle leden uit om samen met hen een besluit te nemen over de al of niet voortgang binnen en van de GVO. Het huidige bestuur heeft aangekondigd dat voor hen, na alle gepleegde inspanningen, de maat vol is. Zij zullen hun werkzaamheden na de vergadering van 19 maart beëindigen.

Het is aan de leden om tijdens de algemene ledenvergadering een besluit te nemen over de toekomst van GVO.  Gezien de huidige situatie zal het bestuur een tweetal opties aan de leden voorleggen nl. "opheffen van de GVO", of "het (slapend) laten voortbestaan van de GVO met een nieuw bestuur."

Het voortbestaan van GVO staat op het spel. Het bestuur hoopt dat veel leden aanwezig zullen zijn tijdens de algemene ledenvergadering om samen met hen te zoeken naar een uitweg van de ontstane impasse.

De ledenvergadering van GVO is in dorpshuis de Bijenkorf te Oosterend, op 19 maart, 20:00uur.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!