Logo texelsecourant.nl
De Emmalaan ter hoogte van de OSG afgelopen november.
De Emmalaan ter hoogte van de OSG afgelopen november. (Foto: Jeroen van Hattum)

Vragen over werkzaamheden Den Burg-zuid

Dries Veltkamp (PvdA) heeft woensdag tijdens de raadsvergadering vragen gesteld over groenbeheer, ter voorbereiding op de werkzaamheden, in Den Burg-Zuid. Hij is verbaasd dat er al gekapt wordt voordat het complete herinrichtingsplan van het gebied langs de gemeenteraad is geweest. Inmiddels heeft ook de Partij voor de bomen op Texel vragen gesteld.

Aan de Emmalaan in Den Burg is aannemer De Vries & van de Wiel inmiddels gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de totale herinrichting van het gebied Den Burg-zuid. Het gaat hierbij als gezegd om groenbeheer, hetgeen afgerond moet zijn voor het broedseizoen. Vanaf 5 maart start de aannemer met het daadwerkelijk verwijderen van de bomen en struiken. Wethouder Kooiman gaf Dries Veltkamp woensdag aan er schriftelijk op terug te komen.

"De Emmalaan wordt vernieuwd tot een veilige, mooie en praktische doorgaande route. Om ruimte te geven aan de nieuw te realiseren infrastructuur moet een aantal bomen en struiken worden verwijderd. Dat wordt gefaseerd aangepakt. Het gaat in eerste instantie om het verwijderen van bomen en onderbegroeiing op de plek waar de rotonde Emmalaan-Beatrixlaan-Elemert komt. Later dit jaar volgt nog het verwijderen van de overige beplanting. De kap van bomen en het weghalen van ander groen rondom de Emmalaan wordt volledig gecompenseerd door nieuwe aanplant in Den Burg-zuid", stelt de gemeente.

Komende week start aannemer ook met het graven van de proefsleuven. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt of er geen kabels en leidingen ter plaatse van de stobben aanwezig zijn die door het frezen beschadigd kunnen worden. Daarnaast wordt het te verwijderen groen gemarkeerd.

Partij voor de bomen

De Partij voor de bomen op Texel, een groepering die zich inzet voor het behoud van bomen op Texel heeft een brief gestuurd aan de gemeente. Deze luidt als volgt:

"Er zijn nog wat opmerkingen en vragen vanuit de Partij voor de bomen. Op dit moment:

1. Bomen met nesten mogen niet gekapt worden, nesten mogen niet verwijderd worden, ook al zijn ze leeg. 

2. Wordt de oppervlakte 'groen' die onder asfalt en bestrating verdwijnt ook gecompenseerd?

Graag reactie voordat de kapmachine zijn werk gaat doen volgende week! 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!