Logo texelsecourant.nl

Meer tijd nodig voor huisvestingsvergunning

De gemeente heeft meer tijd nodig om een terugkeer van de huisvestingsvergunning op Texel voor te bereiden.

Dat heeft het college laten weten. Bedoeling was dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2019 een advies van het college over de vergunning zou krijgen, maar dat wordt het tweede kwartaal van 2019.

Volgens het coalitieakoord dat Texels Belang, VVD en GroenLinks in 2018 met elkaar sloten, moet een huisvestingsvergunning voor Texel heroverwogen worden. Onderzocht moet worden welke juridische mogelijkheden er zijn om mensen met een maatschappelijke en/of economische binding voorrang te geven bij huisvesting op het eiland.

Texel kende in het verleden al een huisvestingsvergunning, maar die werd in 2011 afgeschaft. De vergunning was destijds een sta-in-de-weg voor jonge Texelaars die voor studie een paar jaar aan de overkant woonden. Zij hadden volgens de gemeente bij terugkeer officieel geen binding meer met het eiland, waardoor ze niet meer voor een vergunning in aanmerking kwamen.

Door de huidige krapte op de woningmarkt en de behoefte aan personeel op het eiland zijn er stemmen opgegaan om de huisvestingsvergunning toch weer in te voeren. Volgens het college is het bijeen zoeken en analyseren van de juiste gegevens voor de onderbouwing hiervan lastiger dan gedacht en vergt dat meer tijd.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het besluit om de beslissing rond de toeristenbelasting te bevriezen, vergroot mijn vertrouwen in de politiek.Reageren!