Logo texelsecourant.nl

Gemeente breidt Wet Bibob uit

Het college heeft besloten de zogeheten Wet Bibob uit te breiden. Dat is een wet die de gemeente de mogelijkheid biedt om na te gaan of mensen die een aanvraag indienen bij de gemeente geen criminele achtergronden hebben.

In dat geval kan medewerking geweigerd worden. De Wet Bibob gold tot nu toe alleen voor aanvragen van horecavergunningen en vergunningen voor seksinrichtingen.

De Wet Bibob geldt nu ook voor aanvragen van omgevingsvergunningen op het gebied van bouw en milieu, vechtsportevenementen, vergunningen voor de Huisvestigingswet, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten.

Als de gemeente twijfels heeft over een aanvrager kan er een beroep worden gedaan op het Landelijk Bureau Bibob om de antecedenten van een aanvragende partij te achterhalen.

Het systeem moet ertoe leiden dat de gemeente bij het verlenen van een vergunning geen criminele activiteiten aan het ondersteunen is.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De verkoop van plastic flesjes - zoals burgemeester Uitdehaag bepleit - moet verboden worden:



Reageren!