Logo texelsecourant.nl
De Waag te midden van alle werkzaamheden.
De Waag te midden van alle werkzaamheden. (Job Schepers)

Renovatie De Waag kost extra geld

Het opknappen van De Waag op de Vismarkt in Den Burg lijkt duurder te gaan worden dan gepland. Uit de stukken van de gemeentelijke begroting wordt duidelijk dat er een investering van €33.058 exclusief BTW (€40.000,- inclusief) nodig is.

Het college wil deze extra kosten verdelen over twintig jaar. In de stukken staat: "Rijksmonument De Waag op de Vismarkt in Den Burg is in slechte staat. Er is gestart met de renovatie, maar de constructie blijkt instabiel. De gewenste functie als plaats voor de promotie van het Texels product en als terras kan niet worden gerealiseerd." Volgens gemeente zijn de plannen hiermee niet van de baan. 

"Wat er staat is de situatie die ontstaat als de extra investering er niet komt." De redactie heeft het rapport van het bouwkundig onderzoek opgevraagd, maar dat kon voor het ter perse gaan van deze krant nog niet toegezonden worden. Wat de renovatie van De Waag tot nu toe gekost heeft, is nog onbekend. Het dossier De Waag begint een zeer langlopend dossier te worden. In juni gaf de gemeente aan dat de werkzaamheden nog dit jaar hervat zouden worden, maar voorlopig gebeurt er niets en blijven de deuren gesloten. Volgens de voorlichting is de nieuwe vergunning voor de verbouwing door de Rijksdienst Cultureel erfgoed toegekend. Als het geld beschikbaar wordt gesteld, kan een aannemer worden gezocht.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het geplande kunstwerk van het Hoogheemraadschap als monument voor de Dijkversterking moet er komen.Reageren!