Logo texelsecourant.nl
Gemeenteraadsverkiezingen

Investeren in geluk en kansen voor onze jeugd

Voor jeugd en jongeren moet Texel een mooie plek zijn om op te groeien en te wonen. De PvdA Pro Texel heeft dat aangekaart met de motie 'Texelse jeugd en Jongeren verdienen meer geluk'. Met de meeste jongeren gaat het goed, maar er is wel iets aan de hand. Het onderwijs staat onder druk, de keuzes zijn beperkt. Er is niet één oplossing. Maar iedereen, jong en oud, heeft recht op persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

De PvdA Pro Texel wil daarom:

  • Niet korten op cultuursubsidies en dorpsbudgetten.
  • Artex verhuizen naar betere huisvesting en combineren met cultureel podium
  • Integrale aanpak en intensieve samenwerking tussen alle organisaties en professionals rond jeugd en jongeren
  • Investeren in cultuureducatie op basis- en middelbare scholen
  • Investeren in (breed of online) onderwijs op de OSG voor extra vakken
  • Toegang tot sport en cultuur voor alle kinderen en jongeren laagdrempelig houden.
  • Meer avontuurlijke speelgelegenheid – Buitenspelen/ sporten stimuleren

kijk voor al onze voorstellen op Texel.pvda.nl

PvdA Pro Texel
PvdA PRO Texel stelt eilandbelang voor eigen belang.
reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Parkeerplaatsen moeten niet ten koste gaan van publieke evenementen in het hoogseizoen (zoals nu bijvoorbeeld het circus).Reageren!