Logo texelsecourant.nl
Blog PvdA Pro Texel Gemeenteraadsverkiezingen

Meer samenwerking ondernemers en Bolder

Het gaat goed met de economie op Texel. Toch kan niet iedereen meedoen of passend werk vinden. Dat moet verbeteren. In ons verkiezingsprogramma van de PvdA Pro Texel staan een aantal concrete voorstellen. Heb jij ook een goed idee, laat het ons weten!

We kennen allemaal wel iemand die om wat voor reden dan ook niet past in een standaardbaan. Van het rijk mogen steeds minder mensen beschut werken bij de Bolder. Ondernemers moeten dat oppakken, maar dat gebeurt nog te weinig. Wij vinden dat we op Texel een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat die verantwoordelijk niet heel vrijblijvend is. Wij zien kansen in een gezamenlijke aanpak. De Bolder kan een nieuwe rol gaan spelen in het begeleiden van mensen naar werk. Bijvoorbeeld als een soort arbeidsbureau voor inzet bijzonder personeel. 

Ook  Texelaars die prima aan de slag kunnen, hebben soms grote moeite een passende baan te vinden. Verkeerde opleiding, te jong, te oud. Voor een gezonde economie is het verstandig meer banen aan te trekken buiten de toeristische sector. Een gezonde economie zorgt er ook voor dat werknemers voldoende geschoold blijven om tot hun pensioen aantrekkelijk te blijven voor werkgevers. We moeten samen werken aan banen en zekerheid op Texel. 

De PvdA Pro Texel wil onder andere:

  • De Bolder in stand houden en waar mogelijk uitbreiden. 
  • Een coöperatie van ondernemers, Bolder en onderwijs die samen zorgen voor passend werk en begeleiding voor deze doelgroep. 
  • Met bedrijfsleven investeren in praktijkonderwijs voor jongeren én omscholing/ontwikkeling huidig personeel.
  • Organisaties en bedrijven buiten de toeristische sector actief blijven aantrekken
  • Als gemeente niet werken met payrol-constructies en dat ook van partners verlangen
  • Kleine bedrijven en zzp'ers ook kansen geven bij aanbestedingen gemeente

Kijk voor ons complete verkiezingsprogramma én de kandidaten op texel.pvda.nl.

PvdA Pro Texel
PvdA PRO Texel stelt eilandbelang voor eigen belang.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeenteraad moet instemmen met het autoluw maken van het centrum van Den Burg.Reageren!