Logo texelsecourant.nl
Foto: Jeroen van Hattum

Tweede boete voor hardleers café

Een café in Den Burg heeft onlangs voor de tweede maal een boete gekregen voor het schenken van alcohol aan een jongere waarvan niet was vastgesteld dat deze 18 jaar of ouder was.  Bij controle door toezichthouders bleek de jongere 17 jaar oud te zijn. Eind 2017 was dit bedrijf ook al beboet voor hetzelfde feit. De eerste boete bedroeg €1360,-. Bij een tweede boete komt hier vijftig procent bovenop.

Legitimatiebewijs tonen

Als er binnen een jaar een derde dergelijke overtreding wordt geconstateerd, wordt de boete verdubbeld en moet het café vier weken dicht. Gebeurt het daarna nog een keer wordt de boete nogmaals verdubbeld en moet het café drie maanden dicht. Mocht de uitbater het dan nog niet geleerd hebben, kan worden overgegaan tot sluiting. Als de uitbater zich nu een jaar aan alle regels houdt, geldt een volgende overtreding weer als eerste overtreding.

Tijdens een controle in het horecabedrijf werd aan de jongere niet gevraagd om een legitimatiebewijs te tonen. De 17-jarige jongere kon aan de bar ongehinderd alcoholhoudende drank bestellen. Aan jongeren moet bij aankoop van alcoholhoudende drank worden gevraagd om een legitimatiebewijs te tonen. Het is verboden aan jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar alcohol te verstrekken.

Tijdens het vorige week gepresenteerde nalevingsonderzoek bleek dat vijftig procent van de horecaondernemers de leeftijden goed controleren. Hier is een duidelijke stijging te zien ten opzichte van twee jaar geleden toen dit nog 32 procent was. Ook dit jaar is het toezicht op de naleving van de leeftijdsgrens voor alcohol bij de gemeente een speerpunt. Hierbij krijgen niet alleen de horecabedrijven aandacht, maar ook andere alcoholverstrekkers zoals sportkantines en supermarkten. Bij overtreding van de Drank- en Horecawet kan een eerste boete worden opgelegd van €1360,-.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeenteraad moet instemmen met het autoluw maken van het centrum van Den Burg.Reageren!