Afbeelding
Foto: Gerard Timmerman

Dit artikel is geschreven door
Jeroen van Hattum

Jeroen van Hattum, Journalist Texelse Courant.

Arnold Langeveld benoemd tot Ridder

Algemeen

Arnold Langeveld uit Eierland is vanmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Michiel Uitdehaag speldde hem de versierselen van de Koninklijke onderscheiding op in de raadzaal van het gemeentehuis in Den Burg. Langeveld werd geridderd voor tal van activiteiten:

1976 – 1992: Organisator van het aardappelsouper, oprichter en bestuurslid van de jeugdclub en vrijwilliger bij de Stichting Sint en Piet op Texel 

“Het aardappelsouper heeft hij georganiseerd om aandacht te vragen voor de aardappeltelers en hun product, de jeugdclub organiseerde allerlei activiteiten voor de jeugd in De Cocksdorp en in de Sinterklaasperiode was hij actief als piet.”

1986 – heden: Lid, vicevoorzitter en voorzitter van de scoutingscommissie van de VVD op Texel

De heer Langeveld is een actief lid en bezoekt partijbijeenkomsten om op de hoogte te blijven van wat er speelt en om gebruik te maken van zijn netwerk. Hij was voorzitter en vicevoorzitter van het bestuur en is vanaf het begin lid van de scoutingscommissie.

1987 – 2005: Bestuurslid van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie

De heer Langeveld is in 1987 begonnen als bestuurslid van de Hollandsche Maatschappij voor de Landbouw (de HMvL) en heeft in de 15 jaar dat hij bestuurslid was diverse fusies meegemaakt en begeleid. Uiteindelijk is hieruit LTO Noord ontstaan.

2002 – 2017: Lid van de aardappeltelerscommissie HZPC

Voor het aardappelhandelshuis HZPC zat de heer Langeveld van 2002 tot 2009 in het College van Telers, daarna zat hij tot 2017 in de arbitragecommissie. Het College van Telers bestaat uit vertegenwoordigers van aardappeltelers van verschillende districten en heeft als taken het bevorderen van een optimale samenwerking en verstandhouding tussen de telers en HZPC Holland, overleg over de Poolovereenkomsten en vaststellen en wijzigen van een reglement voor arbitrage bij geschillen. De heer Langeveld was zeer actief tijdens zijn zittingsperiode en heeft meegewerkt aan tal van lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen.

2002 – 2022: Lid van Rotaryclub Texel

Naast de gebruikelijke activiteiten van de Rotary heeft de heer Langeveld jarenlang kledingcontainers geleegd en aardappelacties geregeld en hutspot verkocht ten bate van het goede doel. Daarnaast was hij actief betrokken bij een internationaal uitwisselingsprogramma voor studenten. Leden namen studenten uit het buitenland voor een aantal maanden in huis nam en begeleidden deze.

2007 – 2020: Voorzitter van Polder Eierland 175 jaar

In 2010 bestond de Polder Eierland 175 jaar en dat kon niet ongemerkt voorbij gaan. De heer Langeveld heeft in 2007 het voortouw genomen om samen met andere Cocksdorpers tal van activiteiten te organiseren in het jubileumjaar. Naast de bestuursvergaderingen zat elk bestuurslid ook in een subcommissie om activiteiten te bedenken, voor te bereiden en te organiseren. De viering van 175 jaar Polder Eierland is een groot succes geworden en door ontzettend veel inwoners en gasten van alle leeftijden bijgewoond. Door een ernstig ongeluk van zijn zoon heeft de heer Langeveld uiteindelijk zelf weinig van het feest kunnen genieten, vanuit het ziekenhuis bleef hij wel van alles op de hoogte.

2013 – 2018: Oprichter en bestuurslid Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp

Om De Cocksdorp te profileren en onderscheidend te laten zijn van andere Texelse dorpen heeft de heer Langeveld met enkele andere initiatiefnemers bedacht dat het een waterdorp is en dus ook die uitstraling moet hebben. Met de opgerichte stichting zijn verschillende activiteiten opgepakt en uitgevoerd, zoals de glazen vitrines in de stoep, de inrichting van een waterspeelplaats, de aankoop van het oude gemaal Eierland en de plannen voor verbetering van de steiger zodat deze voor veel meer mensen toegankelijk is.

2015 – heden: Voorzitter LTO, KAVB Texel

Als voorzitter heeft de heer Langeveld leiding gegeven aan LTO Texel en behartigt de belangen van de Texelse agrariërs door vergaderingen van de lokale LTO afdeling voor te bereiden en voor te zitten, deelname aan vergaderingen met de provincie en met de regionale LTO en contacten met de landelijke LTO. Bestuur en leden stellen samen toekomstvisies vast en stellen jaarplannen voor LTO Texel op en vast. Een andere taak is het adviseren van leden over individuele vraagstukken in hun bedrijf en het organiseren van informatiebijeenkomsten voor de leden.

2015 – heden: Initiatiefnemer, inspirator, deelnemer en aanjager project ‘De Zoete Toekomst’

De heer Langeveld is de grote aanjager van het project de Zoete Toekomst. Het doel hiervan is om het zoete regenwater vast te houden voor de droge periodes in de landbouw. Hierbij wordt regenwater in de grond opgeslagen en kan, bij droogte, weer opgepompt worden. Dit zou uiteindelijk meer droge plekken in Nederland en zelfs de hele wereld kunnen helpen. De heer Langeveld is de starter van dit project en heeft veel tijd en energie gestoken om hiervoor bestuurders te vinden, fondsen te werven en draagvlak te creëren onder agrariërs door onder andere busreizen en informatiebijeenkomsten te organiseren waaronder voor Delta commissaris Peter Glas. Er is veel interesse voor dit project, De heer Langeveld leidt alle bezoekers elke keer met veel enthousiasme rond.

2019 – heden: Lid algemeen bestuur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier draagt zorg voor de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlaktewater in haar gebied. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden. De heer Langeveld is hier bijna vier jaar een betrokken lid van. “Zijn inbreng is constructief en pragmatisch en altijd gericht op de toekomst.”

Afbeelding
Verdwaald op Het Grote Vlak? Algemeen 3 uur geleden 4
Het terrein bij paal 12.
Waterplas bij paal 12 Algemeen 4 uur geleden 2
Afbeelding
Documentaire oud-Texelse op tv Algemeen 7 uur geleden 5
Denise Betsema.
Denise sluit seizoen af met zevende plaats Sport 10 uur geleden 5
Schapen van De Waddel op weg.
De Lezersfoto - Schapen Algemeen 25 feb, 08:00 2
Afbeelding
Van de Badweg naar....? Algemeen 24 feb, 12:30 3
Eric Hercules en Arthur Oosterbaan.
Beestachtig #41 Hoyte van Hoytema Algemeen 24 feb, 10:30
Afbeelding
Kom beleid maken in Texels jasje! Algemeen 24 feb, 10:00