Afbeelding

Dit artikel is geschreven door
Gerard Timmerman

Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.

Originele watersysteem Waalenburg hersteld: Natuur weet het beter

Algemeen

Met het plaatsen van een stuwplank hebben Esther Rommel (gedeputeerde Natuur en Landschap), Teo Wams (Natuurmonumenten) en Siem Jan Schenk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) vrijdag de inrichtingswerkzaamheden van natuurgebied Waalenburg symbolisch afgesloten.

Daarmee is het oude, originele watersysteem van Waalenburg in ere hersteld. Sinds 2020 is het waterpeil stapsgewijs opgehoogd, zodat het oorspronkelijke waterrijke natuurgebied terug komt. Waalenburg kan volgens de provincie Noord-Holland, verantwoordelijk voor de herinrichting, het water nu beter opslaan en omgaan met drogere perioden. “Dit is gunstig voor de flora en fauna die het natuurgebied rijk is. Het oorspronkelijke systeem is toekomstbestendig.”

Sinds het begin van de 20e eeuw is er in Waalenburg door menselijk ingrijpen veel veranderd. Door het dempen en de aanleg van verschillende watergangen ging het originele watersysteem verloren. Door de lage polderpeilen in de sloten werd het gebied droger, wat een bedreiging vormde voor de unieke biodiversiteit in het gebied. Onderzoek wees uit dat het oorspronkelijke watersysteem van Waalenburg het beste bleek te werken voor de opslag en afvoer van water. Deze kreken trekken in hun originele vorm veel meer biodiversiteit aan. De watergangen zijn van essentieel belang om vogels van voedsel te voorzien. Door de hogere grondwaterstanden is er meer diversiteit aan flora. Dit trekt verschillende soorten insecten aan die voedsel zijn voor veel (weide)vogels. Door het herstel van het originele watersysteem behoudt het gebied zijn waterrijke karakter, en is het veerkrachtiger bij extreme weersomstandigheden.

In opdracht van de provincie Noord-Holland en in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werden de werkzaamheden in 2019 gestart. Sinds 2020 is het waterpeil in het gebied stapsgewijs opgehoogd, en in 2022 is het originele watersysteem hersteld. Dit werd mogelijk door het dempen van de oude hoofdwatergang. Daarnaast zijn twee armen van de kreek van voor de ruilverkaveling terug gegraven en aan de hoofdkreek verbonden, zodat de hoofdkreek nu de afwateringsfunctie overneemt. Ook zijn er diverse duikers en stuwen geplaatst, waarmee de hoogte van het waterpeil geregeld wordt. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, en met het voorjaar op komst, kan de natuur zich verder herstellen.

Afbeelding
Herstart vergaderingen politiek Algemeen 1 minuut geleden
Afbeelding
Motie over herplantplicht bomen Algemeen 4 uur geleden 4
Afbeelding
Vlotten boot moeten extra worden getest Algemeen 6 uur geleden 4
Afbeelding
SOS Dolfijn vangt een op Texel gestrande bruinvis op Algemeen 23 uur geleden 4
Afbeelding
Eerste zeepaardje binnen bij Ecomare Algemeen 30 jan, 12:00 3
Afbeelding
Robin Nolan Trio bij Club Jazz on the Waves Cultuur 30 jan, 10:54
Afbeelding
Artex organiseert workshop dieren tekenen voor kinderen Algemeen 30 jan, 10:45
Afbeelding
Afspraken Vliehors nieuw leven ingeblazen Algemeen 30 jan, 08:50