<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo texelsecourant.nl

Bestemmingsplan Den Burg maakt tongen los

Met maar liefst 21 insprekers tijdens de commissievergadering van gisteravond was het overduidelijk dat het op tafel liggende bestemmingsplan Den Burg nog niet bij iedereen op goedkeuring kan rekenen. In totaal werden 109 zienswijzen tegen het plan ingediend, van kleine tot grotere kwesties.

Doordat er zoveel insprekers waren, werd besloten nog niet inhoudelijk op de zaken in te gaan. Het nam al drie en een half uur in beslag om alle insprekers aan het woord te laten en de politici de kans te geven vragen te stellen aan het college dan wel de desbetreffende inspreker. In een speciaal belegde uitloopvergadering wordt maandag inhoudelijk over het bestemmingsplan gesproken.

Er kwamen tal van onderwerpen voorbij. Zo sprak Marleen Keijser in namens kinderopvang Olmenhoeve dat met een locatie op de Drijverstraat en de Keesomlaan gevestigd is. Zij willen op beide locatie een woning realiseren om woningen te bieden aan personeel. "Wij zijn een jaarrond bedrijf en hebben dus niets aan personeelswoningen voor een seizoen. Behalve een keukenruimte, kunnen wij zonder uitbouw de woning realiseren. Wij hebben personeel dat nu nog thuis woont en graag op zichzelf wil. We hebben gemerkt dat personeel zich in Den Helder vestigt en uiteindelijk de keuze maakte om dan ook daar te gaan werken. Wij willen onze mensen graag behouden, ook voor de toekomst van Texel", sprak ze daadkrachtig. Binnen het nieuwe bestemmingsplan is echter geen ruimte voor de woningen.

Op woongebied werden ook plannen van Edo Kooiman op tafel gelegd. Om de belangen strikt gescheiden te houden, zat hij niet als politicus aan tafel en zal hij dit bij de behandeling van het bestemmingsplan ook niet doen. Als burger wilde hij graag aandacht voor zijn plan om betaalbare appartementen te realiseren boven de fietsenwinkel van de familie. Wethouder Hercules gaf aan dat het college niet per definitie tegen dergelijke plannen is, maar dat deze nu nog niet concreet genoeg zijn.

Scouting Texel en het Uitvaartcentrum Texel spraken in over de kwestie aan de Bernhardlaan. De verhuurperiode werd voor scouting jaarrond gedoogd, maar moet in het nieuwe bestemmingsplan terug naar de drie maanden in de zomer. De vereniging vreest haar voortbestaan als dit daadwerkelijk bekrachtigd wordt. Mark Pijper van het Uitvaartcentrum maakt zich daarentegen sterk voor een bufferzone tussen de vereniging en zijn bedrijf om de rust van het uitvaartcentrum te waarborgen.

Naast deze in het oog springende zaken, waren er tal van aandachtspunten, waarbij het voor de leek soms lastig te volgen was. Het omzetten van een stuk grond van bedrijf naar woonbestemming leidde tot onvrede bij een ondernemer die het terrein gebruikt als opslag. Omdat het stuk nu nog niet in zijn bezit is, kan hij officieel geen bezwaar maken. Hij is bezig met de aankoop, maar degene van wie het stuk nu is kan niet namens hem bezwaar maken omdat hij geen ondernemer is. De werkgroep Hartversterkend benadrukte op haar beurt dat de realisatie van vijf woningen aan de Burgwal nooit uit het bestemmingsplan is verdwenen. Zij zien die panden graag alsnog komen.

De heer Smit vreest voor de ontwikkeling van het nieuwe 'Buurtskap de Tuunen'. Hij heeft een bedrijf waar oude motoren worden gereviseerd en opgeknapt. Hij zit nu in het vrije land en is niemand tot last. "Maar het zijn geen elektrische motoren. Die dingen maken dus geluid." Hij is bang dat er straks klachten komen als er dichtbij gewoond gaat worden. Aan bod kwamen verder kleinere kwesties over de mate waarin recreatief bebouwd mag worden of mag blijven worden, nokhoogtes van nieuwbouw in het nieuwe bestemmingsplan, het zijn van de enige woonbestemming binnen een omgeving van panden met centrumfunctie, en het na 17 jaar nog niet gerealiseerd hebben van een afbakening rond een tuin. 

De politiek heeft nog genoeg zaken om zich over te buigen. Maandag gaat de commissievergadering over het bestemmingsplan verder. Op 19 december besluit de raad definitief over het bestemmingsplan van Den Burg. 

Job Schepers
Redacteur Texelse Courant, De Koog, Horecaverslaggever. Tweets op persoonlijke titel.

6 reacties

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten

Wat vindt u?

Door klimaatveranderingen zal er niet meer op de ijsbaan van Den Burg worden geschaatst.Reageren!
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227808&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227792&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227804&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227810&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>