Afbeelding
Foto: Josephine

Propaganda en democratie

Algemeen Wat ik zeggen wou

Cor van der Knaap is in de pen geklommen voor wat hij zelf ‘een soort sluitstuk’ noemt in zijn brieven over windenergie. Voor de krant maakte hij al een ingekorte versie. Hierbij zijn hele epistel onder de titel: Propaganda en democratie.

Windmolens zijn vogelgehaktmolens…., dat is een slogan die veel wordt gebezigd door tegenstanders van windmolens. Feit is dat het een vorm van propaganda is waar je niet vrolijk van wordt, het is namelijk niet waar. Er zijn vogelslachtoffers maar niet in verhouding tot wat hoge gebouwen of het verkeer veroorzaken. Voor de vogelpopulatie is het geenszins een bedreiging.

Als je een gezonde discussie wilt voeren dan moet er, vooral over dit onderwerp, niet op smaak of iets dergelijks, politiek bedreven worden. We weten allemaal hoe erg propaganda kan zijn, kijk maar hoe de officiële tv-kanalen in Rusland worden gebruikt met misleidende propaganda…….

Windmolenparken en parkjes zijn Industriegebieden…, ik weet niet of iedereen wel eens een industriegebied heeft gezien, op de Maasvlakte bijvoorbeeld, maar een industriegebied ziet er toch wel even anders uit. Een windmolenparkje zoals ik voor ogen heb is een windmolenparkje, niets meer en niets minder.

Ook dit wordt als propaganda- slogan gebruikt om vooral maar te benadrukken dat het vreselijk is. Windmolens zijn echter een hele goede energievoorziener en hebben hun nut in de afgelopen decennia al bewezen, en zijn super veilig. Als dan op een gewezen windzoekgebied deze geplaatst kunnen worden, buiten de PH polderdijk, dan is dat een prachtige locatie.

Natura 2000-gebieden

Nederland is een metropool waar 17 miljoen mensen wonen, en natuurlijk zijn er ook natuurgebieden waar we zuinig op moeten zijn, sterker nog, het is van levensbelang om natuurgebieden die er zijn te koesteren alleen, hoe zijn die natura 2000-gebieden ingevuld? Hoe is dat gegaan?

Vanaf het eerste uur dat er werd gekeken welke gebieden als natuurgebied konden worden aangemerkt, ging het al fout en werd er met een hark geschreven zonder er met zoveel mogelijk partijen over in discussie te gaan, en het leed was geschied. Daar ondervinden we nu de gevolgen van. Juridisch waterdicht, zie de rechtszaken, kunnen er vanwege de stikstofproblemen geen huizen gebouwd worden, en staat de infrastructuur onder spanning. Ook alternatieve energie wordt als het even kan geweerd, terwijl dat juist heel goed is voor de natuurbescherming.

Stikstofprobleem? 

Ja dat is er, dat zal ik niet ontkennen maar voor dat er met de marathon werd gestart, zat het al fout.( zie hierboven). Als een boer alternatieven wordt gegeven om te kunnen overleven, dan zal naar mijn idee daar geen één boer tegen zijn. Boeren zijn voor 100 procent afhankelijk van de natuur, maar de winstmarges van hun producten zijn zo klein dat ze werden gedwongen groot groter grootst te worden. Bij de boer zelf is op dit moment geen ruimte om een EAZ-molen te plaatsen op Texel, hoe gek wil je het hebben ( prachtig in combinatie met zonnepanelen op de schuur. Eventuele constructies in samenwerking met de Texelse bevolking heb ik uitgebreid besproken op mijn FB pagina).

Afhankelijk van het buitenland

We zien en ondervinden nu aan den lijve wat er van komt als je alles maar uit het buitenland wilt halen. Voor mij geldt: zorg ervoor dat je zelfredzaam bent als land en als Europa…, dat wil zeggen qua eten, drinken en energiebehoefte, deze drie zijn gelijk aan elkaar. Dit zeker in het licht van landen waar een Autocratie heerst waar oppositie niet mogelijk is en je de kans loopt naar een heropvoedingskamp te worden gestuurd als je het er niet mee eens bent.

Mij is de mening toegedaan dat ik niet altijd gelijk heb en er graag over wil discussiëren, zodat we door een deur kunnen blijven gaan. Dat moet natuurlijk ook voor de andere partijen gelden maar wat je ziet is dat vooral populistische partijen eigenlijk niets met democratie op hebben. “Alleen ik heb gelijk en daarmee basta”……, Democratie moet je leren…, en beschermen, dus geen polarisatie maar luisteren naar elkaar.

De petitie

Iedereen is nieuwsgierig naar het verloop van de petitie. Degene die online hebben getekend, de papieren petitie persoonlijk hebben gebracht, en via SMS hebben aangegeven de plannen een goed alternatief vinden, hartelijk dank daarvoor.

Online hebben 258 mensen getekend. Bij de papieren petitie hebben 134 mensen getekend. Via SMS hebben 10 mensen getekend. In totaal zijn dat 402 ondertekenaars. Hierbij vermeld ik ook nog even dat een enkeling een kleine financiële bijdrage heeft geleverd. Dat had niet gehoeven maar toch, heel veel dank daarvoor. ( komt er weer een stukkie terug van m’n Rib.

Is dat veel? , eigenlijk niet, tenminste als je weet dat er ongeveer10.000 stemgerechtigden zijn op Texel, dan valt het tegen, of toch niet? 

Passieve conformisten

Helaas zijn die er, vooral als alles maar als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Als het zo zou zijn dat de stille meerderheid tegen zou zijn, dan hebben we een probleem. Nu hebben we het woord energiearmoede en iedereen wil gecompenseerd worden maar, dat is toch iets wat we zelf over ons hebben afgeroepen? Dat is ook wat ik aangeef in het begin van mijn FB pagina, er moet eerst iets ergs gebeuren voordat men er van doordrongen is dat het anders moet.

Toch weer even Democratie 

Mooi die Cartoon, en ik ben blij dat we in een land leven waar dat kan. Ik wil daar wel even commentaar op geven, want dat is ook democratie toch? Wat getekend was, is ver buiten de waarheid, verkeerde propaganda. Zoals ik het zie zijn het geen koppen van vogels maar is het datgene wat nu met afschuwelijke beelden in Oekraïne gebeurt. Door tegenwerking van alternatieve energie, ook op Texel, kan dit gebeuren, doordat wij Poetin iedere dag weer doneren. Iets om over na te denken. Die miljoenen kunnen we ook op Texel houden.

Als laatste

Unesco, waddenvereniging, Natura 2000, vogelbeschermingsorganisaties enz enz. Als de natuur je lief is dan stop je met tegenwerken. Zie in dat het niet tegen, maar voor de natuur is. (anders is de waddenvereniging over 100 jaar alleen nog maar een vereniging, de wadden zijn er dan niet meer). 

Cor van der Knaap