Logo texelsecourant.nl
Het stukje kwelder bij de NIOZ-haven.
Het stukje kwelder bij de NIOZ-haven.

Kweldertransplantatie bij zandige PH-dijk

Een stukje kwelder ten noorden van de NIOZ-haven wordt tijdens de aanleg van de zandige PH-dijk in zijn geheel verplaatst en opgenomen in het nieuwe natuurgebied dat tijdens de dijkversterking ontstaat.

Dat heeft aannemer Jan De Nul woensdag laten zien tijdens een presentatie van de plannen voor de aanleg van de zandige waterkering langs de Prins Hendrikpolder.

De "kweldertransplantatie" moet ervoor zorgen dat het stukje kwelder behouden blijft en niet verdwijnt onder het zand van de zanddijk. Het gaat om ongeveer een hectare. De kwelder wordt in delen verplaatst naar de zogeheten vloedhaak die halverwege het gebied komt te liggen.


Er was woensdag een bijeenkomst van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, samen met Jan De Nul, de provincie, Waddenfonds, ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeente. Zij zijn allemaal betrokken bij de aanleg van de zanddijk, waarvan de werkzaamheden op 1 augustus 2018 van start gaat.

Het hoogheemraadschap en de aannemer houden donderdagavond 12 oktober om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in dorpshuis 't Skiltje in Oudeschild over de plannen. De inloop is vanaf 19.30 uur. na afloop van de presentatie kunnen vragen worden gesteld.

Jeroen van Hattum
Journalist Texelse Courant.

reageer als eerste
Meer berichten

Wat vindt u?

Moet de gemeente meebetalen aan het onderhoud van fietspaden van Staatsbosbeheer.Reageren!