Logo texelsecourant.nl

Goed nieuws voor Stichting Glasvezel Texel

De provincie geeft groen licht voor financiële ondersteuning van het Texelse plan voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden. De gemeente had zich al eerder achter dit initiatief geschaard.

Voorzitter Stichting GlasvezelTexel Albert Huisman is blij dat de provincie de knoop heeft doorgehakt: "Vorig jaar heb ik ingesproken bij de statencommissie van de provincie. Mede naar aanleiding daarvan is in november unaniem een motie aangenomen om lokale initiatieven op dit gebied te ondersteunen." Naar verwachting komt de provincie met een garantstelling van € 2,1 miljoen voor Texel. Hierdoor ligt de weg open om de financiering rond te krijgen en te komen tot een definitief uitvoeringsplan.

De komende maanden gaat de Stichting om tafel met de andere betrokken partijen waaronder de gemeente. Na definitieve besluitvorming kan dan in het najaar gestart worden met het benaderen van aan te sluiten huishoudens. Als 60 procent van de huishoudens in het buitengebied zich aanmelden voor aansluiting, kan de schop de grond in. De stichting hoopt begin volgend jaar zover te zijn.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De burgemeester krijgt mogelijk meer bevoegdheden om op te treden tegen woonoverlast op Texel.Reageren!