Afbeelding

Geld van Waddenfonds voor herinrichting polder De Bemes

Algemeen

Het Waddenfonds verleent bijna een miljoen euro subsidie aan de herinrichting van polder De Bemes bij Oost.

De Bemes is eigendom van Natuurmonumenten en maakt deel uit van natuurgebied De Bol en van polder Het Noorden. De herinrichting is bedoeld om De Bemes om te kunnen vormen van grasland naar vochtig hooiland met bijbehorende karakteristieke planten en dieren. De herinrichting bestaat uit het optimaliseren van het watersysteem, afgraven van een voormalig baggerdepot en de aanleg van een hoogwatervluchtplaats voor vogels. Het watersysteem wordt zodanig aangepast dat problemen door het hogere waterpeil worden voorkomen. Het is de bedoeling de waterafvoer te wijzigen en de invloed van brak kwelwater in het natuurgebied sterker te maken. Het Waddenfonds kent aan het project een subsidie van €980.184,- toe. De totale kosten bedragen €1.102.000,-. I

Afbeelding
Dwergvinvis gezien bij paal 17 Algemeen 10 uur geleden 6
Afbeelding
Nieuwe Texel Darts Trophy op De Krim Algemeen 13 uur geleden 5
Afbeelding
Nét niet voor Betsema in Boom Algemeen 15 uur geleden 3
Afbeelding
De Lezersfoto - Ochtendfile Algemeen 22 uur geleden 18
Afbeelding
Koreaanse detective in Cinema Texel Algemeen 2 dec, 16:00
Afbeelding
Zienswijzen als reddingsboei tegen maatregelen in Paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie Algemeen 2 dec, 14:00 4
Afbeelding
Boomsingel onderhoud langs Waalenburgerdijkje Algemeen 2 dec, 08:00 2
Afbeelding
Texel deze Week 1 december 2022 Algemeen 1 dec, 18:39