Logo texelsecourant.nl

Volop 'birdies' op Texelse golfbaan

Op golfbaan De Texelse zijn volop 'birdies' te zien. Op de gevarieerde baan, die grenst aan de duinen, wemelt het namelijk van de vogels. En het beloven er nog meer te worden, want het momenteel in aanleg zijnde gebied waarmee de golfbaan in 2014 wordt uitgebreid naar 18 holes, is enorm in trek. Daar zijn al 71 soorten waargenomen.

Bij de jaarlijkse vogelteldag, die op initiatief van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) wordt gehouden, springt Texel er landelijk steevast uit. De Texelse eindigde al zevenmaal bovenaan. In totaal zijn er al 143 verschillende vogelsoorten gesignaleerd. De zeldzame velduil die af en toe over de baan scheerde, groeide zelfs uit tot mascotte.

Zowel het ontwerp als de locatie maakt de golfbaan aantrekkelijk voor uiteenlopende soorten vogels. De Texelse, gelegen in de noordpunt van het eiland, is een natuurlijk aangelegde baan die aansluit bij het naastgelegen Nationaal Park Duinen van Texel. Het betreft een links course (kustbaan) met duintjes, waterpartijen en begroeiing. Stamgasten zijn onder andere de bergeend, fuut, kwikstaart en tapuit. Via diverse maatregelen worden de vogels gekoesterd. Tussen hole 8 en 9 staat zelfs een hokje waar de torenvalk kan broeden. De baan ligt op de vogeltrekroute langs de Europese westkust. Veel vogels maken in de omgeving een tussenstop om bij te tanken op het wad.

Op dit moment is De Texelse bezig een pilot te starten voor het NGF-programma Committed to Birds. 'Bij alle werkzaamheden houden wij rekening met de vogels en hun nesten', aldus manager Roland Schippers. Om te zorgen dat alle vogels rustig kunnen broeden worden de nesten afgezet met blauwe palen. In golfjargon: GUR, Ground Under Repair. Golfers mogen hier de bal niet slaan. 'De vogels weten dat ze van ons, mensen met stokken die een balletje slaan, niets te vrezen hebben. Zelfs de felle scholeksters blijven na een tijdje rustig op hun nest zitten´´, vertelt Ed Eelman, de vogelexpert van golfvereniging De Texelse die ieder jaar de vogelteldag begeleid en de baan al sinds de opening in 1997 bespeelt. Zie ook: www.texelse.nl en www.gcdetexelse.nl.

Inmiddels wordt druk gewerkt aan de uitbreiding van 9 naar 18 holes, de professionele standaard. Er komt dan nog eens 25 hectare bij. Oude landbouwgrond wordt omgevormd tot een geaccidenteerd terrein. Terwijl de baan nog in aanleg is en een woestijnachtige indruk maakt, is er al een groot aantal vogels neergestreken. De nieuwe biotoop zal meer soorten aantrekken, zo verwacht Eelman. Zoals de kluut en oeverloper, die houden van kale oevers. Een opvallende nieuwkomer is alvast de oeverzwaluw. Zeker 24 paartjes hebben dit jaar spontaan gebroed in de hoge zandhopen. Speciaal voor hen zijn nu twee permanente steile wanden gemaakt.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Er moet een aanmeldplicht komen voor alle bed and breakfastsReageren!