Logo texelsecourant.nl
Door het pompen van water verrichtte wethouder Eric Hercules de openingshandeling. (Foto Gerard Timmerman)
Door het pompen van water verrichtte wethouder Eric Hercules de openingshandeling. (Foto Gerard Timmerman)

Project Gouden Driehoek voltooid

'We moeten de geschiedenis niet afsluiten, maar juist aandacht aan schenken aan het rijke historische leven van Texel.' Met die woorden nam wethouder Eric Hercules woensdagmorgen de gerestaureerde Wezenputten officieel in gebruik.

Door het oppompen van het oerhoudende drinkwater dat bemanningen van de VOC-vloot eeuwen geleden op hun reizen naar de Oost voor uitdroging en ziekte behoedde, was tevens de symbolische afsluiting van het project Gouden Driehoek. 'Het project heeft veel gebracht.' Daarmee doelde Hercules niet alleen op de nieuw opgemetselde putten, de luiken met kijkrooster, de hekken er omheen, het straatwerk, het bankje, het informatiepaneel en de nieuwe houten goot naar de Skilsloot. In het gebied tussen de Wezenputten, De Schans en Kaap Skil wordt de geschiedenis op meerdere informatiepanelen belicht. Er staan picknickbanken, er is een wandelroute aangelegd en ook het nieuwe fietspad langs en rond de Redoute is gekoppeld aan de Gouden Driehoek. Het moet er aan bijdragen dat dit stuk van de Texelse geschiedenis beter zichtbaar en toegankelijker wordt, waarmee wordt ingespeeld op de toenemende belangstelling van toeristen voor cultuur en historie.

Hercules memoreerde de belangrijke betekenis van de Texelse Rede, zo'n vierhonderd jaar geleden. 'Het Schiphol' van de Gouden Eeuw. 'Van hieruit gezien zag je toen een woud aan fokkemasten, bezaanmasten, kluiverbomen, kruiszeilen, gaffelzeilen, razeilen, fregatten, fluitschepen, hoekers, galjoten, brigantijnen en barkassen.'

Veelzeggend was de gebeurtenis in 1593, toen de Amsterdamse koopman Roemer Visser volgens de overlevering tijdens de stormachtige kerstnacht 40 koopvaardijschepen verloor. Hij vernoemde er zelfs zijn dochter naar: Maria Tesselschade.

De afsluiting van het project Gouden Driehoek betekent overigens niet dat alle plannen zijn gerealiseerd. De voorgenomen aankoop van Brakenstein, om er een theehuis annex informatiecentrum van te maken en de Franse tuin in ere te herstellen, is er om uiteenlopende reden (nog) niet van gekomen.

Hercules dankte acht instanties voor hun medewerking aan het project.

 

 

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Het geplande kunstwerk van het Hoogheemraadschap als monument voor de Dijkversterking moet er komen.Reageren!