Logo texelsecourant.nl
Foto: Texelenergie

College verleent medewerking aan zonneweide

"Het college heeft besloten om een flinke stap te zetten in het behalen van de energieambitie van de gemeente en medewerking aan de realisatie van een zonneweide aan de Pelikaanweg te verlenen", dat stelt het college in de wekelijkse bekendmakingen. De beslissing is uiteindelijk aan de gemeenteraad. 

De opbrengst is volgens het college voldoende om te voorzien in een vijfde deel van de Texelse elektriciteitsbehoefte. "Dit plan past in de lijn van het Klimaatverdrag van Parijs, de landelijke uitwerking daarvan in de Klimaatwet en op basis daarvan het Klimaatakkoord met de regionale energiestrategie (RES) en het recente gemeentelijke beleidsplan Texel zelfvoorzienend en duurzaam. De bestemming van het perceel laat een zonneweide niet toe. Daarom is voor dit initiatief de uitgebreide afwijkingsprocedure nodig om vergunning te kunnen verlenen. Het college vraagt de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen voor dit plan." 

Het krijgt een oppervlakte van ongeveer 17 hectare, twee meer dan vorig jaar werd genoemd. Op het perceel komen zonnepanelen te staan met een hoogte van circa 1,50 meter. De randen van de weide worden met natuurlijke landschapselementen ingericht zodat de panelen aan het zicht worden onttrokken, onder andere met hagen en aarden wallen

In februari 2019 werd er geschreven over de plannen op de plaats van het toenmalige productiebos. "Het is een project waarvan Texelaars op meerdere manieren kunnen profiteren. De bedoeling is om op de locatie zo'n 15 hectare in te richten met zonnepanelen op stellages van maximaal anderhalve meter hoog. Deze worden zo goed mogelijk in het landschap weggewerkt, met natuurlijke aanpassingen, waarbij het open uitzicht in stand blijft."

Meer berichten
 

Wat vindt u?

De voorverkoop bij zwembad Molenkoog moet blijven.Reageren!