Logo texelsecourant.nl
Het nieuwe fietspad bij de PH-zanddijk, gezien in de richting van Oudeschild.
Het nieuwe fietspad bij de PH-zanddijk, gezien in de richting van Oudeschild. (Foto: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
Wat vindt u?

Verkeersveiligheid Redoute onderwerp discussie

Theo Boom uit Oudeschild stuurde deze week een brief naar de redactie waarin hij zijn zorgen uit over de verkeersveiligheid bij de oversteekplaatsen bij Ceres. Hij stelt voor het fietspad buitendijks open te houden.

Boom Schrijft onder meer: "Het zijn prachtige mooie fiets- en wandelpaden aan en over de zanddijk bij Oudeschild. In de plannen die er liggen, wordt het laatste stuk fietspad na het oude Schansgemaal richting Ceres met een palenrij vanuit de zee tot over de dijk afgesloten. Op deze manier worden fietsers en wandelaars gedwongen om bij Oudeschild weer bij Ceres de drukke weg de Redoute over te steken, dus twee keer. Dit is een weg waar ook veel vrachtverkeer langskomt en dit zal in de toekomst alleen maar drukker worden."

Zijn oplossing: "houd het fietspad buitendijks open (het is maar 300 meter) tot de opgang Ceres, en gebruik het nieuwe gemaal als barrière, waar het strandduin niet meer betreden mag worden, door middel van bordjes 'kwetsbaar duingebied', die overal op Texel staan. Wanneer de wateruitloop van het nieuwe gemaal gebruikt wordt, hoeft die dure palenrij niet geplaatst en onderhouden te worden."

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) reageert desgevraagd. Zij zeggen onder meer: "Het is niet altijd mogelijk om het iedereen honderd procent naar de zin te maken, het fietspad is hier een voorbeeld van. Het voorstel om pas bij het gemaal het buitendijkse pad af te sluiten botst met de Wet Natuurbescherming. Experts geven aan dat toestaan van buitendijks doorfietsen tot aan het nieuwe gemaal de flora en fauna teveel verstoort. Het hele noordelijke deel van de PHZD langs de Redoute zou aanvankelijk niet toegankelijk zijn voor mensen. Het is de samenwerkende organisaties gelukt om een deel van het nieuwe strandje alsnog toegankelijk te maken en zo de optimale balans te vinden tussen mens en natuur. En tot slot, om de oversteek Redoute ter hoogte van Ceres veiliger te maken voor fietsers, zal de gemeente dit najaar een plateau aanbrengen. Zodat fietsers goed zichtbaar zijn voor de naderende automobilist."

Wat vindt u?

De volledige brief en reactie zijn te vinden in de Texelse Courant die vandaag bij alle lezers op de mat valt. Maar wat vindt u van deze kwestie? Beter een veilig buitendijks fietspad bij Ceres, dan binnendijks een verhoogde fietsersoversteek over de Redoute? Stem hier. 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ik ga speulen met Ouwe Sunderklaas:Reageren!