Logo texelsecourant.nl

Motie toeristenbelasting aangenomen

In een pittige discussie is de motie van de VVD aangaande de verhoging van de toeristenbelasting aangenomen. Dit betekent niet dat het gemeenteraadsbesluit van twee weken geleden van tafel is. Wel gaat er opnieuw gesproken worden met toeristische sector over 'mogelijke voorstellen inzake het tarief voor de toeristenbelasting'. De gemeenteraad wordt in oktober geïnformeerd over de uitkomsten van dit gesprek.

Al ruim voor de vergadering begon, was de raadszaal stampvol. Het Texels Ondernemers Platform deelde spaarpotten uit aan de raadsleden en het college. Met name coalitiepartijen Texels Belang en GroenLinks kregen het met elkaar aan de stok. Bij de overige partijen was er vooral verbazing over de ommezwaai van VVD. De VVD gaf aan dat de voelsprieten in de gemeente niet goed zaten. "Beter dan halve gekeerd, dan ten hele gedwaald", gaf ook Nick Ran aan.

De verhoging van de toeristenbelasting met veertig cent en het loslaten van het maximum van zeven nachten leidde tot de nodige onrust. Toch is het met name het communicatieproces wat de VVD deed besluiten deze motie in te dienen. D66 merkte terecht op dat zij twee weken gelden een soortgelijk voorstel indienden en dat dit toen onbespreekbaar was. Nu moet het college - met wethouder Huisman - toch opnieuw in gesprek met de sector over andere manieren om de toeristenbelasting te verhogen. 

Alleen GroenLinks hield voet bij stuk en stemde tegen de motie. De overige raadsleden, met uitzondering van de afwezige Remko van de Belt, stemden voor. Meer over de inhoud in de krant van vrijdag. Hoe de toeristenbelasting nu ingevuld gaat worden, blijft dus onduidelijk. 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!