Logo texelsecourant.nl
Vacatures

Gezocht: twee nieuwe leden voor de Adviescommissie Cultuurbeleid

De adviescommissie cultuurbeleid is een onafhankelijke commissie van experts die gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel adviseren over de inzet van kunst en cultuur voor de vergroting van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Texel voor bewoners en bezoekers.

Voor de diversiteit bestaat de commissie idealiter uit leden met specifieke kennis in verschillende disciplines in de uitvoerende en scheppende (podium)kunsten. Zoals bijvoorbeeld; dans, muziek, theater, schilder-, teken- of beeldhouwkunst, film, fotografie, grafiek, poëzie, literatuur en lectuur.

De leden van de commissie staan midden in de culturele samenleving en kunnen vanuit hun expertise trends, ontwikkelingen en behoeften vroegtijdig signaleren en een culturele artistieke toegevoegde waarde bepalen en omschrijven. De adviescommissie vervult een denktankfunctie bij de ontwikkeling van culturele beleidszaken.  

Kenmerken:

Goede algemene kennis op het gebied van kunst en cultuur, analytisch en constructief kritisch Schriftelijk en verbaal goed onderlegd.

Geïnteresseerd? Stuur je schriftelijke reactie naar gvanessen@texel.nl vóór 20 juli 2019. Bij voorkeur ontvangen wij je reactie per email. Je brief met CV en motivatie kan je richten aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 1790 AE Den Burg, onder vermelding van 'Vacature lid Adviescommissie Cultuurbeleid'.

Meer weten?

Kijk voor de samenstelling, werkwijze en agendapunten van de commissie op de website

van de gemeente Texel. Heb je vragen? Stel ze aan Gea van Essen 0222-362125 of gvanessen@texel.nl.

Meer berichten
 

Wat vindt u?

Ieder dorp zou een toeristisch informatiepunt moeten krijgen.Reageren!