Logo texelsecourant.nl
Zo zou het uitzicht er in de toekomst vanaf de dijk van de PH-polder uit kunnen zien.
Zo zou het uitzicht er in de toekomst vanaf de dijk van de PH-polder uit kunnen zien. (Bron: Programma naar een Rijke Waddenzee)

Politiek in de bres voor behoud strandje Ceres

  Aankondiging

Texels Belang vindt dat er niet genoeg gedaan is om het recreatief gebruik van het strandje van Ceres veilig te stellen. De partij wil dat het Texelse college van b en w zich daar hard voor inzet.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) stelde eerder dit jaar dat recreatief gebruik van Ceres straks niet meer mogelijk is. De onrust en onvrede die er op Texel over is ontstaan, gaf TB aanleiding voor de raadscommissie van komende dinsdag een motie op de agenda te zetten. " We steunen de zandige dijkversterking, maar vinden het belangrijk dat alle mogelijkheden worden onderzocht om binnen die plannen Ceres te behouden.

Het onverkort vasthouden door HHNK aan de typering natuur die daar ontstaat, zonder mogelijkheid om er te recreëren, zou te maken hebben met de vergunningverlening: de zandige dijkversterking zou alleen mogen als het gebied op de door HHNK geschetste manier wordt ingericht. Met het verlies van Ceres dus, als geliefd strandje." De motie kan in ieder geval op bijval rekenen van Dries Veltkamp (PvdA): "We maken als Tesselaars zelf wel uit op welk strand we lopen. Daar hebben we het hoogheemraadschap niet voor nodig. Het is ons eiland!!!" Overigens lopen er tussen HHNK gesprekken met meerdere instanties die betrokken zijn bij de dijkversterking. 

Gerard Timmerman
Gerard Timmerman, verslaggever Texelse Courant.
Meer berichten
 

Wat vindt u?

De gemeente treedt streng op tegen Illegale verhuur aan toeristen. Het is goed dat burgers daarbij helpen door illegale situaties door te geven aan de gemeente. Mee eens of niet mee eens?Reageren!