Logo texelsecourant.nl
Foto: Eigen foto

Lezing over Fosfaatrechten

  Landbouw / Visserij

In StayOkay aan de Haffelderweg in Den Burg wordt op 22 januari een presentatie gegeven over fosfaatrechten, inloop vanaf 19:30 uur. De organisatie is in handen van Flynth adviseurs en accountants.

"De mestboekhouding verandert continu. Hier wordt u als veehouder regelmatig mee geconfronteerd. De wet Grondgebonden Groei, fosfaatrechten, plaatsingsruimte en andere wet- en regelgeving hangen nauw met elkaar samen. De tijd van het jaar is weer aangebroken waarin de mestboekhouding moet worden afgerond. Hoe blijft uw mestboekhouding up-to-date? En nog belangrijker, hoe kunt u succesvol inspelen op nieuwe ontwikkelingen?", schrijft Flynth in een persbericht. Flynth krijgt op het ogenblik veel vragen over de fosfaatrechten. De veehouders zien op dit moment door de bomen het bos niet meer. Hiernaast blijven vragen spelen als: Hoeveel mest kan ik plaatsen? Ben ik grondgebonden of niet? Is de toekenning van fosfaatrechten terecht in 2018? Maar de meest voorkomende vraag is toch wel: hoeveel dieren mag ik houden in de komende jaren? Voor een goede economische beoordeling en planning is een juiste situatieschets van het bedrijf aangaande mest noodzakelijk.

Aanmelden voor de presentatie kan via schagen@flynth.nl of per telefoon 088-2368111.

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

Visroken, een oude traditie die onder meer tijdens de Strender Visrookwedstrijd in ere wordt gehouden, verdient de status van cultuurhistorisch erfgoed.Reageren!