Logo texelsecourant.nl
Noordzeevissers in actie bij Rotterdam in 2016.
Noordzeevissers in actie bij Rotterdam in 2016.

Mogelijk nieuwe acties Noordzeevissers

  Landbouw / Visserij

Eendracht Maakt Kracht (EMK), club van opstandige Nederlandse en Belgische Noordzeevissers, schreef deze week het 123e lid/schip op de ledenlijst bij. Tweederde van de Nederlands/Belgische vissersvloot is nu aangesloten. De vissers zijn woedend over de Europese aanlandplicht, windmolenparken en zeereservaten, die hun bestaan bedreigen. De organisatie verwacht verder door te groeien en beraadt zich op acties. "Tot hier en niet verder," aldus EMK-voorzitter Job Schot.


EMK werd zomer 2016 opgericht. Vooral de Europese aanlandplicht zet kwaad bloed, naast nieuwe windmolenparken en het uitroepen van zeereservaten op o.a. de Doggersbank. Ook de visserijgevolgen van Brexit bedreigen de Noordzeevisserij. De kottervissers eisen per direct het opschorten van de aanlandplicht (uitleg onder). Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan die deze wens steunde. Tot grote ergernis van de vissers legde PvdA-staatssecretaris Van Dam die motie naast zich neer. Nu de overheid binnenkort de rijkste visgronden uitroept tot gesloten zeereservaten, neemt de boosheid alleen maar toe.

Aanlandplicht is waanzin

De aanlandplicht, artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB), verbiedt het terugzetten van ondermaatse vis en niet-marktwaardige soorten. Die gaan nu nog deels levend terug in zee, of zijn voedsel voor vogels, vissen, zeezoogdieren e.a. bodemleven. Vissers die ondermaatse vis aan land brengen, krijgen hoge boetes en taakstraffen. Bij volledige invoering van de aanlandplicht zijn zij straks strafbaar voor het tegenovergestelde. "Waanzin," zegt EMK-voorzitter Job Schot. "Babyvis verdient net als nu de kans uit te groeien tot paairijpe vis. De aanlandplicht is tegennatuurlijk en heeft geen enkel draagvlak."

Tot hier en niet verder

Vorig jaar zomer voer al een kottervloot van 47 schepen over de Maas naar Rotterdam om publiek en politiek ervan te doordringen dat kottervissers er genoeg van hebben, onder hen ook enkele Texelse vissermannen. Het vissersbestaan en de aanvoer van verse vis worden door plannen van overheid en ngo's ernstig bedreigd. Vissers hebben niets in te brengen. Als Britse vissers zoals verwacht ruimere visrechten opeisen, komt Brexit daar nog bovenop. "De hele sector gaat dit voelen. Wij laten ons niet als makke schapen naar de slachtbank leiden. Tot hier en niet verder!"

Onder druk van ngo's leveren kottervissers al decennialang in. De vloot is gehalveerd en er gelden afgemeten vangstquota. Vissers zaten zelf ook niet stil. Zij introduceerden een hele reeks duurzame vistechnieken. Met de visstand in de Noordzee gaat het nu uitstekend, erkennen zelfs Wageningse wetenschappers. Schot: "Het is mooi geweest. Wij verdienen rust in de tent." EMK beraadt zich op acties en publieksactiviteiten. Een petitie tegen de aanlandplicht op www.antidiscardban.eu nadert de 10.000 handtekeningen.
 

Job Schepers
Hoofdredacteur Texelse Courant| Horecaverslaggever| Texelaar met migratieachtergrond| ijsbaanverslaggever
Meer berichten
 

Wat vindt u?

€120,- om te verhuizen binnen je eigen gemeente, redelijk of niet?Reageren!