Onder de 120 vluchtelingen bevinden zich veertig derdelanders (persoon met een andere nationalite...