Het weidevogelseizoen loopt op zijn eind. Enkele soorten zoals de veldleeuwerik en gele kwikstaar...