In 2021 werden in totaal 290 soorten vastgesteld, exclusief ‘escapes’ en exoten

Nadat de redactie ze heeft benaderd, maken de heren de foto zelf. Het interview volgt digitaal. B...