De Historische Vereniging stelt in een brief er momenteel van uit te gaan dat de pomp weer terug ...