Kort samengevat houdt de beschermingsmaatregel in dat De Krim een zodanig aantal aandelen kan ...

Hoewel in de statuten van De Krim al de nodige bepalingen zijn opgenomen om te voorkomen dat een ...