“De haven van Oudeschild moet behouden blijven als een karakteristieke vissers- en werkhaven met ...