“Delen van de boomsingel zullen worden teruggezet. De omvorming naar “hakhoutbeheer”, waarbij een...