Er kan heel veel worden gezegd over de omgang met verkeer, wegen, parkeervoorzieningen en fietspa...