Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, zodat regenwater en afvalwater gescheiden van elk...