Daarmee gaat volgens Kopwerk (waar basisschool De Vliekotter in Oosterend deel van uitmaakt) een langgekoesterde wens in vervulling: “De doorgaande leerlijn van kinderen van 0 tot 12 in Oosterend nog beter en sterker maken.” 

“Dit is een mooie stap voor het hele dorp”, zegt Floor Daemen, schoolleider van De Vliekotter. ”De samenwerking was al goed, maar door met leerkrachten en pedagogisch medewerkers samen te gaan werken in hetzelfde team worden de lijntjes nog korter.”

De mogelijkheid om de kinderopvang aan de Peperstraat over te nemen ontstond voor Kopwerk, omdat Angela van Kolthoorn (huidig eigenaar van De Pepermolen) in de loop van 2022 naar Zweden gaat verhuizen.

De overname van De Pepermolen betekent volgens Daemen niet direct dat straks alles anders gedaan gaat worden. “Met het ‘nieuwe’ team gaan we natuurlijk goed nadenken en de tijd nemen om te kijken waar we in deze combinatie de kinderopvang en het onderwijs nog beter kunnen maken.”

Volgens Kopwerk heeft de creativiteit en het ‘buiten de kaders kunnen denken’ van Angela ervoor gezorgd dat er in Oosterend een unieke kinderopvang is ontstaan. “De extra’s die dat heeft opgeleverd willen we in de nieuwe situatie natuurlijk zoveel mogelijk behouden. Dan gaat het bijvoorbeeld over de haal- en brengservice en de muziekles. Ook de grote groepsruimtes en de aparte baby-dreumesgroep zorgen ervoor dat kinderen het naar hun zin hebben. En uiteraard zien we de toegevoegde waarde die De Pepermolen voor Oosterend heeft.”

Daemen: “We gaan straks werken vanuit één organisatie met één team vanuit één visie. Dat betekent dat ouders en kinderen de manier waarop de pedagogisch medewerkers zorg en aandacht geven in De Pepermolen ook herkennen in de school. En andersom. Bovendien kennen en volgen we de kinderen al vanaf het moment dat ze binnenkomen. Daardoor kunnen we hen nog eerder op maat de ondersteuning bieden die de kinderen helpt om een goede start te maken in groep 1.”

De nieuwe situatie gaat volgens Kopwerk in vanaf 1 januari 2022. Angela van Kolthoorn is de eerste maanden van 2022 nog beschikbaar om het nieuwe team van De Vliekotter en De Pepermolen te ondersteunen.