De PvdA heeft een motie met die strekking aan het college voorgelegd naar aanleiding van de ontwi...