De gemeente licht toe: “Vooralsnog is daarover geen besluit genomen. We volgen hier ook wederom h...