Ik heb enorm veel geleerd de afgelopen tweeëneenhalf jaar. Over de natuur, maar ook over Texel...

Het drietal vormde de afgelopen jaren voor een belangrijk deel het gezicht van Staatsbosbeheer Te...