Het zijn een aantal punten die het college in 2022 in De Koog wil uitvoeren om de verkeerscirculatie in het baddorp te verbeteren en om de parkeerdruk beter te verspreiden. De plannen staan beschreven in het Parkeer- en Verkeerscirculatieplan voor De Koog dat het college binnenkort aan de gemeenteraad voorlegt.

Het Parkeer- en Verkeerscirculatieplan is al een tijd in behandeling. In het voorjaar lag het concept zes weken ter inzage voor zienswijzen. Het plan bestaat uit een geheel van maatregelen van waarvan een aantal punten (quick wins) die op de agenda staan om in 2022 uitgevoerd te worden.