Het college stelt dat belang van zwembad Molenkoog niet ter discussie staat. “Het is een belangrijke voorziening die de inwoners in staat stelt om te kunnen leren zwemmen. Dat is in een waterrijke omgeving als die van Texel zeker geen gemis. Bovendien is zwemmen en gezonde manier van sporten, bewegen en recreëren voor de inwoners en de toeristen.”

De kosten voor een langere openstelling worden op basis van de ervaringscijfers geschat circa € 53.000 op jaarbasis. Deze zijn niet exact vast te stellen, omdat de exacte cijfers afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en de bezoekersaantallen. Verder is de verwachting dat een langere openstelling niet tot hogere inkomsten uit abonnementen en losse kaartverkoop leidt. Het college stelt voor...