Texels Belang kreeg 2060 stemmen, het CDA kreeg er 663

De discussie over het teruggeven van zetels nadat iemand uit een partij stapt is niet nieuw. Ook in de Tweede Kamer zijn deze discussies regelmatig voorbij gekomen. Texels Belang schrijft: “Op de Algemene Ledenvergadering van Texels Belang, gehouden op 09 april 2018 is tijdens de rondvraag vanuit de leden verzocht om een stemverklaring van ieder raadslid ‘………..geeft elk raadslid zijn zetel teru...