Leerlingen van vwo en havo krijgen zodoende ook in het derde jaar samen les en voor sommige bètavakken krijgen het vierde en het vijfde jaar vwo samen les

Via het herstelplan van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving de OSG sinds het vernietigende rapport in 2019 extra financiële middelen om het onderwijs weer op orde te krijgen. Dit geld verdwijnt nu het niveau van het onderwijs weer op orde is. Volgens Setz is dat niet direct een zorgelijke situatie. “Dat is geld dat onder meer zat in het specifieke verbeterplan en waarvan...