De gemeenteraad stemde woensdagavond na veel discussie in met de voorstellen die het college een paar weken geleden op tafel had gelegd. 

Het betekent dat de gemeente nu kan beginnen aan de bestemmingsplanprocedures voor de zeven locaties en met het bouwrijp maken van de gronden op de zeven locaties. Bedoeling is dat de processen tegelijk naast elkaar plaatsvinden en ongeveer een jaar in beslag nemen (afhankelijk van mogelijke zienswijzen en bezwaren tijdens de procedures).