Dat de strekking van drie moties die Provinciale Staten van Noord-Holland, Friesland en Groningen de afgelopen dagen hebben aangenomen.

Dan gaat het onder meer om gasboringen en het winnen van zout onder de Waddenzee, het leggen van kabels door de Waddenzee voor windmolenparken op zee en het lozen van afvalwater door een gasbooreiland dat boven Schiermonnikoog gebouwd gaat worden.

Aanleiding om een halt te roepen aan economische projecten die de Waddenzee aantasten was een evaluatie van het Waddenfonds dat een aantal jaar geleden werd opgezet toen de gaswinning onder het oostelijk deel van de Waddenzee werd toegestaan.