De fracties mochten hier alleen met ja of nee op antwoorden en kregen ruimte voor een korte toelichting. De partijen zijn weergegeven op basis van binnenkomst van de reacties. Eerst een opsomming van de antwoorden. Daaronder de toelichtingen.

Er moet een beddentelling komen: 

D66: Ja; 

GroenLinks: Ja; 

Texel 2010: Wacht af; 

Fractie Koot: Ja; 

CDA: Nee; 

PvdA: Nee; 

Texels Belang: Ja; 

VVD: Nee. 

Onder aan de streep: zeven stemmen voor en acht tegen. Er ligt niet voor het eerst een sleutelrol bij Texel 2010. Het afwachten is nu als ‘nee’ bestempeld. Een ‘ja’ van Annie Hin zorgt voor een meerderheid aan de andere kant.