Dat was de uitkomst van een extra raadsvergadering die woensdagavond aan de atletiekbaan werd gewijd. 

De gemeenteraad stelde in mei €440.255,- beschikbaar voor de renovatie van de atletiekbaan en dat bedrag was gebaseerd op een kostenraming van de Koninklijke Atletiek Unie en Kennis van Sport (een adviesbureau op het gebied van atletiekaccommodaties).

Uit de aanbesteding die volgde op het raadsbesluit van mei kwam op 10 juni naar voren dat de renovatie bij de laagste inschrijver al minstens €129.000,- duurder zou gaan uitpakken en dat was voor het college aanleiding om tussendoor een keer extra met de raad om tafel te gaan.