De nieuwe bankjes zijn niet wegbezuinigd, ze maakten geen onderdeel uit van het plan. Het is dus van beginsel de bedoeling geweest de oude banken terug te plaatsen

Maria Roelofsen en Goossen Karssenberg zijn aanwonenden van het park en zien de situatie met lede ogen aan. Van de week kregen zij een mail via Stichting de Wezentuin waarin stond dat de bankjes vanwege budgetoverschrijding waren wegbezuinigd. De bankjes die voor de herinrichting al opvielen vanwege het verpauperde karakter zouden dus worden teruggeplaatst. De gemeente reageert: “De nieuwe bank...