Hieruit blijkt dat corona weldegelijk nog effect heeft, maar we deze maand nog veel boekingen kunnen verwachten voor de komende maanden. En dat is belangrijk want er is nog veel ruimte beschikbaar. “Wij zien en horen dat door de onzekerheid rond corona veel Texelse ondernemers moeite hebben met het inschatten van het hoogseizoen en wat dit betekent voor hun bedrijf”, vertelt Wil Steenhof, voorz...