Dat heeft de gemeente desgevraagd laten weten nadat vorige week bekend werd dat de gemeente een onvoldoende had gekregen van de provincie voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Het euvel bleek te zitten in het te laat aanleveren van benodigde stukken bij de provincie waardoor die niet kon beoordelen of Texel de taken op het gebied van het omgevingsrecht correct uitvoert. Dat leidde automatisch tot een onvoldoende.